minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Eglwys Twrog Sant, Maentwrog

Rydym yn gymuned gyfeillgar a chroesawgar yng nghanol pentref Maentwrog. Rydym yn croesawu ymwelwyr i’n Heglwys, sydd ar agor bob dydd rhwng 10.00am a 3.00pm, ac yn hwyrach yn ystod misoedd yr haf. Mae gennym amrywiaeth o wasanaethau dwyieithog gwahanol, gyda’n horganyddion proffesiynol yn cyfeilio. Bydd coffi/te a bisgedi ar gael ar ôl pob gwasanaeth. Mae gennym fwrdd gweddi y gall pawb ei ddefnyddio, a chynhwysir popeth a nodir arno yn y gweddïau’r wythnos ganlynol. Adeilad Fictoraidd hardd yw’r Eglwys, a saif lle bu pobl yn addoli ers 1500 mlynedd. Mae iddi awyrgylch gwych o gynnes.

Gwasanaethau ar gyfer y Suliau nesaf i gyd am 10.00am (oni nodir yn wahanol)

22 Mai 

Dim Gwasanaeth

26 Mai 

Gwasanaeth Dydd Dyrchafael ar y bryn wrth ymyl Eglwys Sant Mihangel, Llan Ffestiniog am 11.00yb

29 Mai Y Cymun Bendigaid

Roland Barnes

Cymraeg

St Twrog's Church, Maentwrog

We are a friendly, welcoming community in the heart of the village of Maentwrog.  We encourage visitors to our church, which is open daily from 10.00am to 3.00pm, and later during the summer months.  We have a variety of different bilingual services, accompanied by our professional organists. Coffee/tea and biscuits are served after each service. We have a prayer board for all to use, and will be included in prayers in the following week.  The church is a beautiful Victorian building on the original site of worship dating back 1500 years, and has a wonderful, warm ambience.


Services for the next Sundays all at 10.00am (except where shown)

22nd May

No Service

26th May

Ascension Day Service on the hill beside St Michael's Church, Llan Ffestiniog at 11.00am

29th May Holy Communion

Roland Barnes