minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Credwn yn Nuw, grym tragwyddol popeth da, sy’n dymuno perthynas rydd a chariadlon â phob un ohonom.

Credwn yn Iesu Grist, Mab Duw, sydd, drwy esiampl ei fywyd, ei ddysgeidiaeth a’i ras yn cynnig Iachawdwriaeth i’r ddynoliaeth. Nid drwy ein gweithredoedd ein hunain yr ydym yn gadwedig ond drwy weithred ryfeddol ac aberthol cariad Crist ar y groes a’i atgyfodiad i fywyd newydd. Drwy adnabod grym y gras hwn, y rhodd hwn, y cawn ein cymodi â Duw.

Credwn yn yr Ysbryd Glân, Ysbryd Duw sy’n gweithio i geisio cyffwrdd â’n cydwybodau â’n calonnnau, i ysgogi cariad ac undod ysbrydol.

Fel cymuned eglwysig, ceisiwn fyw ein ffydd gyda’n gilydd, gan fod yn ymwybodol o’n ffaeleddau, gan ymddiried yn Nuw a chan weddïo a gweithio dros ein gilydd a’r byd wrth geisio rhannu Newyddion Da Iachawdwriaeth.

Cymraeg

We believe in God who is the eternal force of all goodness and who wishes to have a free and loving relationship with each one of us.

We believe in Jesus Christ, Son of God, who by the example of his life, teaching and grace, offers Salvation to human kind. Not through our own works are we saved, but by Christ’s wonderful, sacrificial act of love on the cross and his resurrection to new life. Through the knowledge, the power of this grace, this gift, we are reconciled to God.

We believe in the Holy Spirit, the Spirit of God who actively tries to touch our consciences and our hearts, to inspire love and spiritual unity.

As a church community we seek to live our faith together, being aware of our failings, trusting in God, praying and working for each other and the world and seeking to share the Good News of Salvation.