minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Canolfan Eglwys Sant Mihangel, Llan Ffestiniog

Gŵyr pobl Canolfan Eglwys Sant Mihangel fod Duw yno ar eu cyfer ac yn eu cynorthwyo adeg unrhyw argyfwng, salwch neu brofedigaeth a’i fod hefyd yn rhannu eu cyfnodau o lawenydd a dedwyddwch. Rydym hefyd yn edrych ar ôl ein gilydd pryd bynnag mae angen.

Mae gennym Ganolfan Eglwys gynnes i addoli ynddi, gyda chadeiriau cyffyrddus, ac mae ein gwasanaethau dwyieithog calonogol yn gymysgedd o’r traddodiadol a’r modern.

Os hoffech ddod i’n gwasanaeth byddai croeso cynnes iawn i chi fel yr ydych.

Gwasanaethau ar gyfer y dydd Sul nesaf pob un am 10.00yb (oni nodir yn wahanol)

28 Ebrill Gwasanaeth Unedig y Cymun Bendigaid yn Eglwys Sant Twrog, Maentwrog am 10.30yb

 5 Mai Cymun Bendigaid

Hilary Savage

 9 Mai Gwasanaeth Unedig Diwrnod y Dyrchafael ar ben y bryn, Llan Ffestiniog am 10.30yb

12 Mai 

Dim Gwasanaeth

19 Mai Dydd y Pentecost Gwasanaeth Cymun Bendigaid yn Eglwys y Drindod Sanctaidd, Penrhyndeudraeth am 10.30yb

26 Mai Cymun Weddi

Roland Barnes

Gwasanaeth Dydd Dyrchafael ar y bryn wrth ymyl Eglwys Sant Mihangel, Llan Ffestiniog

Cymraeg

St Michael's Church Centre,      Llan Ffestiniog

The people of St Michael’s Church Centre know that God is there for them and helps in any period of crisis, illness or loss and also shares in times of joy and happiness.  We also look out for each other whenever needed.

We have a warm Church Centre to worship in with comfortable chairs and our up-lifting bi-lingual services are a mixture of traditional and modern.

If you would like to come to our service, you will be very welcome and accepted just as you are.

Services for the next Sundays - all at 10.00am (except where shown)

28th April United Service of Holy Communion in St. Twrog's Church, Maentwrog at 10.30am

  5th May Holy Communion

Hilary Savage

  9th May Ascension Day United Service at the top of the hill, Llan Ffestiniog at 10.30am

12th May 

No Service

19th May The Day of Pentecost United Service of Holy Communion in Holy Trinity Church, Penrhyndeudraeth at 10.30am

26th May Holy Communion

Roland Barnes

Ascension Day Service on the hill beside St Michael's Church, Llan Ffestiniog