minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Fel Ardal Gweinidogaeth, credwn mai Duw cariadlon yw Duw, sy’n clywed pob un weddi. Mae ein holl wasanaethau’n ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg).

Ceisiwn gynorthwyo eraill a gofalu amdanynt pan fedrwn ac efallai mai’r peth gorau am ein Heglwysi yw’r ffordd rydym yn cyd-dynnu, gan gydgyfarfod tuag unwaith y mis ar gyfer Oedfa Undebol yn un o’r eglwysi.

Teulu ydym, teulu Duw. Fel pob teulu, rydym weithiau’n anghytuno ond fel arfer rydym yn cyd-dynnu’n dda ac yn rhannu llawer o’n profiadau a’n bywydau â’n gilydd.

Cymraeg

As a Ministry Area, we believe God is a loving God and hears every single prayer. Our services are all bi-lingual (Welsh and English).

We try to help and care for others where we can and perhaps the best thing about our Churches is how we get on together, meeting about once a month for a United Service in one of the churches.

We are family, the family of God. Like all families, we sometimes fall out but in the main we get on well and share our experiences and much of our lives together.