minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Eglwys Sant Madryn, Trawsfynydd

Saif Sant Madryn ym mhentref Trawsfynydd ac y mae yn Eglwys hynafol iawn sydd wedi croesawu addolwyr ac ymwelwyr ers yr unfed ganrif a’r ddeg.

Traddodiadol a dwy-ieithog yw’r gwasanaethau a gynhelir un a’i am 9.30 neu 10.00 y bore.

Croesawir bawb yn gynnes iawn i ymuno a ni a chawn de, coffi a bisgedi cartref ar ol y gwasanaethau pryd y cawn gyfle i gael sgwrs a thrafod a dysgu hanes yr Eglwys.

Mae Trawsfynydd yn byrlymu yn hanesyddol ac yn enwedig y cysylltiad gyda’r Merthyr John Roberts a’r bardd byd-enwog Hedd Wyn.

Claddwyd amryw o feirdd nodedig yn y fynwent lle y gwelir nifer o arysgrifau barddonol.

Felly, yn gymdeithasol, gwahoddwn chwi i ymuno a ni i addoli Duw yn ein heglwys.


Gwasanaethau ar gyfer y dydd Sul nesaf pob un am 10.00yb (oni nodir yn wahanol)

22 Mai Boreol Weddi

Angela Harrington

26 Mai 

Gwasanaeth Dydd Dyrchafael ar y bryn wrth ymyl Eglwys Sant Mihangel, Llan Ffestiniog am 11.00yb

29 Mai Boreol Weddi

Penny Crook

Cymraeg

St Madryn's Church, Trawsfynydd

Saint Madryn’s Church is situated in the village of Trawsfynydd and it is an ancient Church that has been welcoming visitors and worshipers since the 11th Century.

The services are traditional and bi-lingual – usually at 9.30am or 10.00am.

Everyone is welcome to join us – and we have tea, coffee and homemade biscuits after each service when there is an opportunity to meet and learn about the history of the Church.

Trawsfynydd is steeped in history – especially in connection with the martyr Saint John Roberts and the world-famous local bard Hedd Wynn.

Several notable bards are buried in the cemetery where poetic inscriptions can be seen.

In fellowship we bid you meet with us and join us to worship God in our beautiful Church.


Services for the next Sundays all at 10.00am (except where shown)

22nd May Morning Prayer

Angela Harrington

26th May

Ascension Day Service on the hill beside St Michael's Church, Llan Ffestiniog at 11.00am

29th May Morning Prayer

Penny Crook