minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Eglwys Sant Madryn, Trawsfynydd

Saif Sant Madryn ym mhentref Trawsfynydd ac y mae yn Eglwys hynafol iawn sydd wedi croesawu addolwyr ac ymwelwyr ers yr unfed ganrif a’r ddeg.

Traddodiadol a dwy-ieithog yw’r gwasanaethau a gynhelir un a’i am 10.00 y bore.

Croesawir bawb yn gynnes iawn i ymuno a ni a chawn de, coffi a bisgedi cartref ar ol y gwasanaethau pryd y cawn gyfle i gael sgwrs a thrafod a dysgu hanes yr Eglwys.

Mae Trawsfynydd yn byrlymu yn hanesyddol ac yn enwedig y cysylltiad gyda’r Merthyr John Roberts a’r bardd byd-enwog Hedd Wyn.

Claddwyd amryw o feirdd nodedig yn y fynwent lle y gwelir nifer o arysgrifau barddonol.

Felly, yn gymdeithasol, gwahoddwn chwi i ymuno a ni i addoli Duw yn ein heglwys.


Gwasanaethau ar gyfer y dydd Sul nesaf pob un am 10.00yb (oni nodir yn wahanol)

28 Ebrill Gwasanaeth Unedig y Cymun Bendigaid yn Eglwys Sant Twrog, Maentwrog am 10.30yb

  5 Mai Cymun Bendigaid

Roland Barnes

  9 Mai Gwasanaeth Unedig Diwrnod y Dyrchafael ar ben y bryn, Llan Ffestiniog am 10.30yb

12 Mai Mawl â Chân

Tîm Lleyg

19 Mai Dydd y Pentecost Gwasanaeth Cymun Bendigaid yn Eglwys y Drindod Sanctaidd, Penrhyndeudraeth am 10.30yb

26 Mai Boreol Weddi

Joan Yates

Cymraeg

St Madryn's Church, Trawsfynydd

Saint Madryn’s Church is situated in the village of Trawsfynydd and it is an ancient Church that has been welcoming visitors and worshipers since the 11th Century.

The services are traditional and bi-lingual – usually at 10.00am.

Everyone is welcome to join us – and we have tea, coffee and homemade biscuits after each service when there is an opportunity to meet and learn about the history of the Church.

Trawsfynydd is steeped in history – especially in connection with the martyr Saint John Roberts and the world-famous local bard Hedd Wynn.

Several notable bards are buried in the cemetery where poetic inscriptions can be seen.

In fellowship we bid you meet with us and join us to worship God in our beautiful Church.


Services for the next Sundays all at 10.00am (except where shown)

28th April United Service of Holy Communion in St. Twrog's Church, Maentwrog at 10.30am

  5th May Holy Communion

Roland Barnes

  9th May Ascension Day United Service at the top of the hill, Llan Ffestiniog at 10.30am

12th May Mawl â Chân

Lay Team

19th May The Day of Pentecost United Service of Holy Communion in Holy Trinity Church, Penrhyndeudraeth at 10.30am

26th May Morning Prayer

Joan Yates