minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Eglwys Dewi Sant, Blaenau Ffestiniog

Mae ein Heglwys yn fan bywiog a gweithgar i addoli Duw ac i rannu yng nghariad a thangnefedd Duw. Mae’r Eglwys yn deulu byw a chyda chymorth Duw mae’n tyfu o flwyddyn i flwyddyn.

Cynhelir gwasanaethau bob Sul fel y nodir uchod, sef un ai’r Cymun Bendigaid neu Foreol Weddi. Croesewir pawb, yn blant ac oedolion fel ei gilydd. Mae gweithgareddau ar gael i blant bob dydd Sul ac rydym am sicrhau eu bod yn teimlo’n rhan werthfawr o’r gynulleidfa.

Mae gan Eglwys Dewi Sant Fanc Bwyd, a leolir yn Neuadd yr Eglwys. Mae pobl Bro Moelwyn yn hael iawn â’u rhoddion o arian a nwyddau. Mae’r Banc Bwyd yn cynorthwyo llawer o bobl yn ardal Blaenau Ffestiniog.

Gwasanaethau ar gyfer y dydd Sul nesaf pob un am 11.00yb (oni nodir yn wahanol)

28 Ebrill Gwasanaeth Unedig y Cymun Bendigaid yn Eglwys Sant Twrog, Maentwrog am 10.30yb

  5 Mai Boreol Weddi

Tîm Lleyg

  9 Mai Gwasanaeth Unedig Diwrnod y Dyrchafael ar ben y bryn, Llan Ffestiniog am 10.30yb

12 Mai Cymun Bendigaid

Hilary Savage

19 Mai Dydd y Pentecost Gwasanaeth Cymun Bendigaid yn Eglwys y Drindod Sanctaidd, Penrhyndeudraeth am 10.30yb

26 Mai Cymun Bendigaid

Roland Barnes

Cymraeg

St David's Church, Blaenau Ffestiniog

Our Church is a lively and active place to worship and to share in GOD’s love and peace.  The Church is a living family and with GOD’s help it is growing year by year.

There are services every Sunday as above either Holy Communion or Morning Prayer. All are welcome both children and adults alike. Activities for the children are available every Sunday and they are made to feel a valued part of the congregation.

St David’s Church has a Food Bank, which is run from the Church Hall.  The people of Bro Moelwyn are very generous with their monetary and goods’ donations. This Food Bank is helping a lot of people in the Blaenau Ffestiniog area.

Services for the next Sundays - all at 11.00am (except where shown)

 28th April United Service of Holy Communion in St. Twrog's Church, Maentwrog at 10.30am

 5th May Morning Prayer

Lay Team

  9th May Ascension Day United Service at the top of the hill, Llan Ffestiniog at 10.30am

12th May Holy Communion

Hilary Savage

19th May The Day of Pentecost United Service of Holy Communion in Holy Trinity Church, Penrhyndeudraeth at 10.30am

26th May Holy Communion 

Roland Barnes