minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Angladdau

Mae ein clerigion ar gael i gynnal gwasanaeth angladd yn yr Eglwys yn Saesneg, yn Gymraeg neu’n Ddwyieithog. Hoffem fod yn gefn i chi ar yr adeg drist ac anodd hon.

Bydd hefyd angen i chi gysylltu â’ch trefnydd angladdau pan fyddwch yn colli rhywun a garwch drwy farwolaeth.

Cymraeg

Funerals

Our clergy are available to conduct a funeral service in Church in either English, Welsh or       Bi-lingual. We would like to support you during this sad and difficult time.

You will also need to contact your funeral      director when you lose someone you love through death.