minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Eglwys Dewi Sant, Blaenau Ffestiniog

Cod post LL41 3UP

Yma rydych chi’n briod mewn eglwys sydd â hanes chwarela, wedi’i hamgylchynu gan greigiau uchel a holl adleisiau llafur y chwarelwyr. Mae’r eglwys yn adlewyrchu’r dreftadaeth honno, gyda thu mewn o gerrig, a ffenestri gwydr lliw yn darlunio traddodiad chwareli llechi y dref. Lleoliad dramatig gyda ffactor “waw”.

Capasiti seddi 100

Ffotograffau o’r Eglwys gan Eryl Jones (Ffotograffydd Priodas)

Cymraeg

St David’s Church, Blaenau Ffestiniog

Postcode LL41 3UP

Here you are married in a church steeped in quarrying history, surrounded by towering rocks and all the echoes of the quarrymen’s labour. The church reflects that heritage, with an interior of pointed stone, and stained glass windows depicting the towns slate quarrying tradition. A dramatic location with a “wow” factor.

Seating capacity 100

Photographs of the Church by Eryl Jones (Wedding Photographer)