minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Gweithgareddau yn ein heglwysi / Activities in our churches

English

Dydd Mawrth Mai 24ain - Arch Noa 0-3 oed, sy'n rhedeg bob dydd Mawrth yn ystod y tymor ysgol o 9.00yb - 11.30yb, yn Neuadd Eglwys y Drindod Sanctaidd, Penrhyndeudraeth.

Dydd Mercher 25 Mai – Arch Noa 0-3 oed, sy’n rhedeg bob dydd Mercher yn ystod y tymor ysgol yng Nghanolfan Eglwys Sant Mihangel, Llan Ffestiniog o 9.30yb – 10.45yb.

Dydd Iau 26ain Mai – Dydd Iau’r Dyrchafael (byr) Gwasanaeth Cymun Bendigaid am 11.00yb yn Eglwys Sant Mihangel, Llan Ffestiniog ac i ddilyn gyda gweddïau ar y bryn tu ôl i’r Eglwys. Croeso i bawb.

Dydd Gwener 27ain Mai 2022 – Te a Raffl Cymreig am 2.30pm yn Neuadd Eglwys Sant Madryn. £3.00 y pen. Rhowch wybod i Hilary Norton ar 01766 540442 os ydych yn debygol o ddod.

Dydd Mawrth 7 Mehefin - Cyfarfod Tîm am 10.00yb yn Eglwys Sant Twrog, Maentwrog.

Dydd Iau 9 Mehefin Cyfarfod Pwyllgor Ardal Weinidogaeth am 2.00pm yn Neuadd Eglwys y Drindod Sanctaidd, Penrhyndeudraeth.

Nos Wener Mehefin 24ain - Cynhelir 'Noson Gerddorol' am 6.30pm yn Eglwys Sant Twrog, Maentwrog. Derbynnir rhoddion yn ddiolchgar tuag at goffrau Bro Moelwyn. Croeso i bawb.

Cymraeg

Tuesday 24th May - Arch Noa 0-3 years, which runs every Tuesday during the school term from 9.00am - 11.30am, in Holy Trinity Church Hall, Penrhyndeudraeth.

Wednesday 25th May - Arch Noa 0-3 years, which runs every Wednesday during the school term in St Michael’s Church Centre, Llan Ffestiniog from 9.30am - 10.45am.

Thursday 26th May - Ascension Day (short) Holy Communion service at 11.00am in St Michael’s Church, Llan Ffestiniog and followed by prayers on the hill behind the Church. All welcome.

Friday 27th May 2022 – Welsh Tea and Raffle at 2.30pm in St. Madryn’s Church Hall. £3.00 per person. Please let Hilary Norton know on 01766 540442 if you are likely to come.

Tuesday 7th June - Team Meeting at 10.00am in St Twrog’s Church, Maentwrog.

Thursday 9th June Ministry Area Committee meeting at 2.00pm in Holy Trinity Church Hall, Penrhyndeudraeth.

Friday 24th June - A 'Musical Evening' will be held at 6.30pm in St Twrog’s Church, Maentwrog. Donations gratefully received to Bro Moelwyn funds. All welcome.