minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Gweithgareddau yn ein heglwysi / Activities in our churches

English

Dyddiadau Pwysig i'ch dyddiadur

Dydd Mercher 24 o Ebrill - ‘Astudiaeth Feiblaidd Chwilfrydig’ sy’n rhedeg bob dydd Mercher, am 10.30yb yn ‘Moneirion’, Sgwâr Ocli, Blaenau Ffestiniog ac yn cynnwys paned, bisgedi a digon o sgwrs. Croeso i bawb. Croeso i Bawb.

Dydd Mawrth 30 Ebrill - ‘Arch Noa 0-3 oed’, sy’n rhedeg bob dydd Mawrth yn ystod tymhorau ysgol o 9.00yb tan 11.00yb, yn Neuadd Eglwys y Drindod Sanctaidd, Penrhyndeudraeth. Am yr hyn sy’n digwydd bob wythnos, gwelwch y dudalen Facebook yn ‘Facebook Arch Noa Penrhyndeudraeth’.

Dydd Mercher Mai 1 - ‘Undeb y Mamau’ am 2.00yp yn Neuadd Eglwys y Drindod Sanctaidd, Penrhyndeudraeth.

Nos Fercher Mai 1 - ‘Hwylnos ac Ymweliad yr Archddiacon’ am 7.00pm yn Neuadd Eglwys y Drindod Sanctaidd, Penrhyndeudraeth. Croeso i Bawb. Croeso i Bawb.

Dydd Mawrth 7, 14 a 21 Mai – ‘Arch Noa 0-3 oed’, sy’n rhedeg bob dydd Mawrth yn ystod tymhorau ysgol o 9.00yb tan 11.00yb, yn Neuadd Eglwys y Drindod Sanctaidd, Penrhyndeudraeth. Am yr hyn sy'n digwydd bob wythnos, gweler y dudalen Facebook yn ‘Facebook Arch Noa Penrhyndeudraeth’.

Dydd Mercher 8, 15, 22 a 29 o Fai - ‘Astudiaeth Feiblaidd Chwilfrydig’ sy’n rhedeg bob dydd Mercher, am 10.30yb yn ‘Moneirion’, Sgwâr Ocli, Blaenau Ffestiniog ac yn cynnwys paned, bisgedi a digon o sgwrs. Croeso i bawb. Croeso i Bawb.

Dydd Sadwrn 11 Mai – ‘Clwb Dydd Sadwrn’ o 11.00yb tan 1.00yp gan gynnwys cinio yn Neuadd Eglwys y Drindod Sanctaidd, Penrhyndeudraeth, Croeso i Bawb. Croeso i bawb.

Dydd Mawrth 21 Mai - ‘Pop up Café’ o 2.30pm tan 4.00pm yng Nghanolfan Eglwys Sant Mihangel, Llan Ffestiniog. Croeso i bawb. Croeso i Bawb.

Dydd Sadwrn 25 Mai - ‘Gwasanaeth i groesawu esgob newydd Enlli, David Morris’ am 11.00yb yn Eglwys Sant Ioan, Abermaw gyda chinio i ddilyn. Croeso i bawb. Croeso i Bawb.

Cymraeg

Important Dates for your diary

Wednesday 24th April - ‘Curious Bible Study’ which runs every Wednesday, at 10.30am in ‘Moneirion’, Oakeley Square, Blaenau Ffestiniog and includes cuppa, biscuits and plenty of chat. All welcome. Croeso i Bawb.

Tuesday 30th April - ‘Arch Noa 0-3 years’, which runs every Tuesday during school terms from 9.00am to 11.00am, in Holy Trinity Church Hall, Penrhyndeudraeth. For what is happening each week, please see the Facebook page at ‘Facebook Arch Noa Penrhyndeudraeth’.

Wednesday 1st May - ‘Mother’s Union’ at 2.00pm in Holy Trinity Church Hall, Penrhyndeudraeth.

Wednesday 1st May - ‘Evensong and Archdeacon’s Visitation’ at 7.00pm in Holy Trinity Church Hall, Penrhyndeudraeth.   All Welcome. Croeso i Bawb.

Tuesdays 7th, 14th and 21st May - ‘Arch Noa 0-3 years’, which runs every Tuesday during school terms from 9.00am to 11.00am, in Holy Trinity Church Hall, Penrhyndeudraeth. For what is happening each week, please see the Facebook page at ‘Facebook Arch Noa Penrhyndeudraeth’.

Wednesdays 8th, 15th, 22nd and 29th May - ‘Curious Bible Study’ which runs every Wednesday, at 10.30am in ‘Moneirion’, Oakeley Square, Blaenau Ffestiniog and includes cuppa, biscuits and plenty of chat. All welcome. Croeso i Bawb.

Saturday 11th May - ‘Saturday Club’ from 11.00am to 1.00pm including lunch at Holy Trinity Church Hall, Penrhyndeudraeth, Croeso i Bawb. All welcome.

Tuesday 21st May - ‘Pop up café’ from 2.30pm to 4.00pm in St. Michael’s Church Centre, Llan Ffestiniog. All welcome. Croeso i Bawb.

Saturday 25th May - ‘Service to welcome the new bishop of Bardsey, David Morris’ at 11.00am in St. John’s Church, Barmouth followed by lunch. All welcome. Croeso i Bawb.